Budowa

(Construction services)

Nasze dotychczasowe portfolio obejmuje całe spektrum elektrowni fotowoltaicznych i elektrociepłowni, które zapewniają ich właścicielom bezpieczny zwrot z inwestycji.

Możemy zaprojektować i zbudować elektrownię słoneczną lub kogenerację pod klucz, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przy użyciu najnowszych dostępnych technologii (najlepsza dostępna technologia (BAT).

Rodzaje elektrowni

(Portfolio)
 • Niezintegrowane (ang. Utility Grade) – wolnostojące farmy fotowoltaiczne:
  ◦ Wybudowanych wielkości od 150 kW do 300 MW lub
  ◦ w projektowaniu od 300 kW do 80 MW
 • Zintegrowane elektrownie fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiekcie lub w jego pobliżu.
 • Zintegrowane elektrownie fotowoltaiczne wznoszone na zadaszeniach nad parkingami lub na obiektach innych rodzajów.
 • Kogeneracyjne elektrownie od 150 kW do 3 MW

Usługi budowlane

(Construction Services)

Planowanie i projektowanie

Soltech podchodzi do planowania i projektowania systematycznie. Posiadamy całą wiedzę potrzebną do zbadania wybranej lokalizacji pod każdym kątem (technicznym, regulacyjnym, prawnym i finansowym). Planowanie i projektowanie obejmuje:

 • Uzyskanie warunków przyłaczeniowych
 • Projektowanie badań geomechanicznych gleby (w razie potrzeby)
 • Projekt koncepcyjny i główny
 • Ocena potrzeby badania wpływu na środowisko
 • Szacunki kosztów wycofania z eksploatacji wybudowanej elektrowni

Budowa

Naszym głównym priorytetem jest budowa elektrowni w zaplanowanym terminie, spełniającym standardy branżowe i przy przewidywanych kosztach. Budowa obejmuje:

Elektrownie fotowoltaiczne
 • Przygotowanie budowy
 • Prace ziemne i przygotowanie terenu pod budowę
 • Budowa konstrukcji wsporczej według rodzaju gruntu lub typu dachu
 • Montaż paneli fotowoltaicznych
 • Połączenie sieciowe
 • Uruchomienie elektrowni i pomiar wpływu elektrowni na sieć
 • Projekt projektu wdrożeniowego
 • Uzyskanie pozwolenia na eksploatację.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla przetargów URE w ramach systemu cen gwarantowanych.
Instalacje kogeneracyjne
 • Przygotowanie wstępnej analizy dla planowanej instalacji
 • Wstępny projekt opracowania EOTRP (ODS) i specjalne warunki z lokalnego wydziału ds. Budowy i ochrony środowiska
 • Prace ziemne i przygotowanie terenu pod budowę
 • Przygotowanie głównego projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania zgody MEPP
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla przetargów URE w ramach systemu cen gwarantowanych
 • Zarządzanie projektem budowy zakładu
 • Połączenie sieciowe
 • Uzyskanie zatwierdzenia mocy elektrycznej ODS i umowy użytkowania sieci

Inne usługi

Przygotowanie i rozwój projektu
(Project Development)
Pierwszym krokiem w przygotowaniu projektu jest wstępne spotkanie, na którym firma Soltech zapozna się z twoimi pomysłami, pragnieniami i planami.

Drugim krokiem jest przygotowanie i opracowanie projektu, w którym konieczne jest zdefiniowanie następujących elementów – finansowanie projektu, Wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych w celu wspracia budowania OZE, możliwość zastosowania EPC jako metody finansowania i wspólny rozwój projektu.

Utrzymywanie i konserwacja
(O&M)
Bezbłędne działanie jest w Twoim interesie finansowym, a utrzymanie jakości jest kluczowym czynnikiem sukcesu elektrowni fotowoltaicznej lub kogeneracyjnej w fazie eksploatacji. Soltech świadczy usługi serwisowe dla zbudowanych przez siebie elektrowni, a także innych elektrowni fotowoltaicznych zbudowanych przez innych kontrahentów.

Oprócz usług serwisowych zakłady kogeneracyjne świadczą również usługi zarządzania przedsiębiorstwem.

Przygotowanie i rozwój projektu
(Project Development)

Pierwszym krokiem w przygotowaniu projektu jest wstępne spotkanie, na którym firma Soltech zapozna się z twoimi pomysłami, pragnieniami i planami.

Drugim krokiem jest przygotowanie i opracowanie projektu, w którym konieczne jest zdefiniowanie następujących elementów – finansowanie projektu, Wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych w celu wspracia budowania OZE, możliwość zastosowania EPC jako metody finansowania i wspólny rozwój projektu.

Utrzymywanie i konserwacja
(O&M)

Bezbłędne działanie jest w Twoim interesie finansowym, a utrzymanie jakości jest kluczowym czynnikiem sukcesu elektrowni fotowoltaicznej lub kogeneracyjnej w fazie eksploatacji. Soltech świadczy usługi serwisowe dla zbudowanych przez siebie elektrowni, a także innych elektrowni fotowoltaicznych zbudowanych przez innych kontrahentów. Oprócz usług serwisowych zakłady kogeneracyjne świadczą również usługi zarządzania przedsiębiorstwem.

× Povratak

Skontaktuj się z nami

Cajolement

Zgoda ta jest udzielana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 – RODO i została opracowana w celu wzmocnienia i harmonizacji prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Pamiętaj, że Twoje informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż powyższe i nie będą przekazywane stronom trzecim i będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem.