Utrzymywanie i konserwacja

(O&M)

Bezbłędne działanie jest w Twoim interesie finansowym, a utrzymanie jakości jest kluczowym czynnikiem sukcesu elektrowni fotowoltaicznej lub kogeneracyjnej w fazie eksploatacji. Soltech świadczy usługi serwisowe dla zbudowanych przez siebie elektrowni, a także innych elektrowni fotowoltaicznych zbudowanych przez innych kontrahentów. Oprócz usług serwisowych zakłady kogeneracyjne świadczą również usługi zarządzania przedsiębiorstwem.

Usługi terenowe

Profesjonalne usługi terenowe są niezbędne do utrzymania jakości elektrowni fotowoltaicznych, a szczególnie w przypadku elektrociepłowni (kogeneracji). Nasi serwisanci są przeszkoleni w zakresie uruchamiania i konserwacji systemu oraz skutecznego rozwiązywania potencjalnych problemów.

Celem naszego serwisu jest zagwarantowanie 99% dostępności Twojej elektrowni w czasie eksploatacji.

Zdalne sterowanie

Za solidnymi i wydajnymi elektrowniami fotowoltaicznymi kryje się nasz cyfrowy system zdalnego monitorowania.

Pracownicy Soltech monitorują pracę zakładu w czasie rzeczywistym, a nasz precyzyjnie dostrojony system monitorowania pracy elektrowni pozwala nam rozwiązać problem na jak najwcześniejszym etapie.

Konserwacja zapobiegawcza

Na podstawie monitorowania elektrowni w czasie rzeczywistym możemy wdrożyć wysoce wydajny system konserwacji zapobiegawczej. System obejmuje cyfrowe rejestrowanie danych oraz ich ocenę.

Informacje te są wykorzystywane do opracowywania wiarygodnych prognoz, które skutkują obniżeniem długoterminowych kosztów utrzymania, a w konsekwencji maksymalizacją przychodów z produkcji i tym samym finansowania.

Inne usługi

 

 

Priprema i razvoj projekta
(Project Development)

Pierwszym krokiem w przygotowaniu projektu jest wstępne spotkanie, na którym firma Soltech zapozna się z twoimi pomysłami, pragnieniami i planami. Drugim krokiem jest przygotowanie i opracowanie projektu, w którym konieczne jest zdefiniowanie następujących elementów – finansowanie projektu, Wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych w celu wspracia budowania OZE, możliwość zastosowania EPC jako metody finansowania i wspólny rozwój projektu.

 

 

Budowa
(Construction services)

Nasze dotychczasowe portfolio obejmuje całe spektrum elektrowni fotowoltaicznych i elektrociepłowni, które zapewniają ich właścicielom bezpieczny zwrot z inwestycji.

Możemy zaprojektować i zbudować elektrownię słoneczną lub kogenerację pod klucz, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przy użyciu najnowszych dostępnych technologii (najlepsza dostępna technologia (BAT).

 

Przygotowanie i rozwój projektu
(Project Development)

Pierwszym krokiem w przygotowaniu projektu jest wstępne spotkanie, na którym firma Soltech zapozna się z twoimi pomysłami, pragnieniami i planami.

Drugim krokiem jest przygotowanie i opracowanie projektu, w którym konieczne jest zdefiniowanie następujących elementów – finansowanie projektu, Wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych w celu wspracia budowania OZE, możliwość zastosowania EPC jako metody finansowania i wspólny rozwój projektu.

Budowa
(Construction services)

Nasze dotychczasowe portfolio obejmuje całe spektrum elektrowni fotowoltaicznych i elektrociepłowni, które zapewniają ich właścicielom bezpieczny zwrot z inwestycji.

Możemy zaprojektować i zbudować elektrownię słoneczną lub kogenerację pod klucz, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przy użyciu najnowszych dostępnych technologii (najlepsza dostępna technologia (BAT).

× Povratak

Skontaktuj się z nami

Cajolement

Zgoda ta jest udzielana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 – RODO i została opracowana w celu wzmocnienia i harmonizacji prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Pamiętaj, że Twoje informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż powyższe i nie będą przekazywane stronom trzecim i będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem.