Zespół SOLTECH

Zlatko Bukovac – CEO

Mag. ing. mech.

Jest inżynierem mechanikiem z Uniwersytetu w Zagrzebiu i zdobył wiedzę marketingową i sprzedażową na Princeton University USA. Po opracowaniu projektu i wstępnym zaprojektowaniu w Bauknecht, Stuttgart, Niemcy, Zlatko wchodzi do Koncar Group jako kierownik projektu ds. Wprowadzania technologii solarnych.

Od 1990 roku założył SOLTECH, którym nadal zarządza. W latach 90. SOLTECH pracował nad pierwszymi wdrożeniami systemów fotowoltaicznych i słonecznych w Chorwacji, Chinach i Niemczech. Po 2000 r. SOLTECH rozszerzył działalność w UE, zwłaszcza w Austrii, oczekując ram regulacyjnych dla instalacji w Republice Chorwacji. Od 2013 r. Pod kierownictwem Zlatka, SOLTECH opracował znaczną liczbę elektrowni słonecznych i kogeneracyjnych w Republice Chorwacji.

Ivan Salopek – konsultant ds. biomasy

Ukończył Wydział Leśnictwa w Zagrzebiu, uzyskując dyplom w dziedzinie technologii drewna. Od 2010 roku jest dyrektorem firmy Eksid, która opiera się na integracji zintegrowanych technologii i usług konsultingowych z naciskiem na biomasę, produkcję pelletu. Przez ostatnie 10 lat był zaangażowany w projekty produkcji pelletu drzewnego jako projektant, dostawca technologii i konsultant. Od 2018 roku jest stałym ekspertem sądowym w dziedzinie technologii drewna.

Fran Bukovac – project manager

B. Eng. Mechatroinics

Gabrijel Dužnović – financial advisor

Dipl. Oec

Milan Uskoković – technical manager

Ph. Dr. Certified Eng. El

Miljenko Musulin – major el. projectant

Dipl. Certified Eng. El.

Niko Grgić – el. installation designer

Dipl. Eng. Electrotechnics

Martin Malarić – el. installation designer

B. Eng. Electrotechnics

Sven Breyer – el. installation designer

Dipl. Eng. Electrotechnics

Ivan Salopek – konsultant ds. biomasy

Ukończył Wydział Leśnictwa w Zagrzebiu, uzyskując dyplom w dziedzinie technologii drewna. Od 2010 roku jest dyrektorem firmy Eksid, która opiera się na integracji zintegrowanych technologii i usług konsultingowych z naciskiem na biomasę, produkcję pelletu. Przez ostatnie 10 lat był zaangażowany w projekty produkcji pelletu drzewnego jako projektant, dostawca technologii i konsultant. Od 2018 roku jest stałym ekspertem sądowym w dziedzinie technologii drewna.

Gabrijel Dužnović – financial advisor

Dipl. Oec

Fran Bukovac – project manager

B. Eng. Mechatroinics

Milan Uskoković – technical manager

Ph. Dr. Certified Eng. El

Miljenko Musulin – major el. projectant

Dipl. Certified Eng. El.

Martin Malarić – el. installation designer

B. Eng. Electrotechnics

Niko Grgić – el. installation designer

Dipl. Eng. Electrotechnics

Sven Breyer – el. installation designer

Dipl. Eng. Electrotechnics

Zewnętrzni konsultanci

Tomislav Šerić – Konzultant
Davor Štern – Konzultant
Mladen Fogec – Konzultant
Predrag Šeatović – CEO Enasol