Izgradnja

(Construction services)

Naš dosadašnji portfelj pokriva čitav spektar fotonaponskih elektrana i kogeneracijskih postrojenja, koja svojim vlasnicima ostvaruju siguran povrat na uložena sredstva.

Vašu solarnu elektranu ili kogeneracijsko postrojenje možemo projektirati i izgraditi po principu „ključ u ruke“, sukladno važećim zakonskim odredbama te primjenom najmodernijih tehnologija (engl. Best Available Technology (BAT)).

Vrste elektrana

(Portfolio)
 • Neintegrirani (Utility grade) – samostojeći fotonaponski parkovi veličine:
  ◦ izgrađenih veličina od 150 kW pa do 3 MW ili
  ◦ u projektiranju od 300 kW pa sve do 10 MW
 • Integrirane fotonaponske elektrane za poslovne subjekte koje se nalaze na objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini.
 • Integrirane fotonaponske elektrane postavljene na nadstrešnice iznad parkirnih mjesta ili objekata drugih namjena.
 • Kogeneracijskih postrojenja snage od 150 kW do 3 MW

Usluge izgradnje

(Construction Services)

Planiranje i projektiranje

Soltech planiranju i projektiranju pristupa sustavno. Imamo svo znanje koje je potrebno da bi se odabrana lokacija ispitala sa svih stanovišta (tehničkih, regulatornih, vlasničkih i financijskih). Planiranje i projektiranje sastoji se od:

 

 • Dobivanja elektroenergetske suglasnosti
 • Izrade elaborata geomehaničkog ispitivanja tla (gdje je potrebno)
 • Izrade Idejnog i Glavnog projekta
 • Procjene potrebe za izradom studije utjecaja na okoliš
 • Procjene troškova razgradnje (dekomisije) izgrađene elektrane

Izgradnja

Naš glavni prioritet je izgraditi elektranu u planiranom roku, zadovoljavajući standarde struke i unutar projektom predviđenih troškova. Izgradnja obuhvaća slijedeće:

Fotonaponske elektrane
 • Priprema gradilišta
 • Zemljani radovi i priprema lokacije za izgradnju
 • Izrada (postavljanje) noseće konstrukcije prema vrstama tla ili vrstama krovišta
 • Postavljanje fotonaponskih panela
 • Spajanje na mrežu
 • Puštanje elektrane u probni rad i mjerenja utjecaja elektrane na mrežu
 • Izrada Izvedbenog projekta
 • Ishođenje Uporabne dozvole.
Kogeneracijska postrojenja
 • Izrada preliminarne analize za planirano postrojenje
 • Izrada idejnog projekta za izradu EOTRP (HEP ODS) i posebnih uvjeta od lokalnog ureda za graditeljstvo i zaštitu okoliša
 • Zemljani radovi i priprema lokacije za izgradnju
 • Izrada glavnog projekta u svrhu ishođenje građevinske dozvole
 • Izrada potrebne dokumentacije za ishođenje Energetskog odobrenja MZOE
 • Izrada natječajne dokumentacije za natječaje HROTE po sustavu garantiranih cijena do 500 kW ili premijskom sustavu iznad 500 kW
 • Vođenje projekta izgradnje postrojenja
 • Spajanje na mrežu
 • Ishođenje elektroenergetske suglasnosti HEP ODS i ugovora o korištenju mreže
 • Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije i aktivacije ugovora o otkupu električne energije s HROTE.

Ostale usluge

 

 

Priprema i razvoj projekta
(Project Development)

Prvi je korak u pripremi projekta inicijalni sastanak, gdje će se Soltech upoznati s vašim razmišljanjima, željama i planovima.

Drugi je korak priprema i razvoj projekta gdje je potrebno definirati financiranje projekta, korištenje EU fondova i domaćih sredstva namijenjenih za poticanje izgradnje OIE, mogućnost korištenja EPC (Energy Performance Contracting) kao načina financiranja, te zajednički razvoj projekta.

 

 

Održavanje
(O&M)

Besprijekoran rad vaš je financijski interes, a kvalitetno održavanje ključni je faktor uspjeha fotonaponske elektrane ili kogeneracijskog postrojenja u fazi eksploatacije. Soltech pruža usluge održavanja elektrana koje je sam izgradio, ali i drugim fotonaponskim postrojenjima koje su sagradili drugi izvođači.

Kogeneracijskim postrojenjima, osim usluge održavanja, pružamo i usluge poslovnog upravljanja.

Priprema i razvoj projekta
(Project Development)

Prvi je korak u pripremi projekta inicijalni sastanak, gdje će se Soltech upoznati s vašim razmišljanjima, željama i planovima.

Drugi je korak priprema i razvoj projekta gdje je potrebno definirati financiranje projekta, korištenje EU fondova i domaćih sredstva namijenjenih za poticanje izgradnje OIE, mogućnost korištenja EPC (Energy Performance Contracting) kao načina financiranja, te zajednički razvoj projekta.

Održavanje
(O&M)

Besprijekoran rad vaš je financijski interes, a kvalitetno održavanje ključni je faktor uspjeha fotonaponske elektrane ili kogeneracijskog postrojenja u fazi eksploatacije. Soltech pruža usluge održavanja elektrana koje je sam izgradio, ali i drugim fotonaponskim postrojenjima koje su sagradili drugi izvođači. Kogeneracijskim postrojenjima, osim usluge održavanja, pružamo i usluge poslovnog upravljanja.

× Povratak

Kontaktirajte nas

Privola

Ova privola daje se sukladno s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 – GDPR, a razvijena je s ciljem osnaživanja i usklađenja prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Napominjemo kako se Vaši podaci neće koristiti ni u koje svrhe osim gore navedenih te se neće prenositi trećim osobama, a s njima će se postupati u skladu s Uredbom.