Tema konferencije Energetika 2020, Green New Deal za Hrvatsku, u organizaciji Jutarenjeg lista, koja je održana u hotelu Esplanade, najvažnija je politička inicijativa nove Europske komisije “Green New Deal”, koja bi trebala ubrzati tranziciju prema klimatski osjetljivoj Europi, a koja će zemlje članice stajati oko bilijun (tisuću milijardi) eura.