Terms of use

Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala https://soltech.hr u vlasništvu tvrtke Soltech d.o.o. Korištenjem bilo kojeg dijela portala https://soltech.hr i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane Soltech d.o.o. u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada ili je ustupljeno Soltech d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Soltech d.o.o. posjeduje i autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Soltech d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama ne smije se upotrebljavati bez odobrenja Soltech d.o.o. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Kontrola i sigurnost podataka

Zbog sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice Soltech d.o.o. koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju Soltech d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove. Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih Soltech d.o.o. ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar https://soltech.hr stranica i u određeno vrijeme, Soltech d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti https://soltech.hr stranica i Soltech d.o.o.ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivim materijalima .

Svi naši klijenti mogu u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite na info@soltech.hr.

Koje osobne podatke i kolačiće prikupljamo i zašto, te sve o korištenju i reguliranju istih možete pronaći na stranici Pravila privatnosti.

Slanje poruka elektronskom poštom (e-mailom)

Slanjem poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima je moguće utvrditi Vaš identitet može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Soltech d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su informativnog karaktera, a Soltech d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na neki link, sa stranica Soltech d.o.o. to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Informacije

Sve informacije dostupne na ovim internet stranicama su isključivo informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije koje Soltech d.o.o. objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama.

Informacije na predmetnim internet stranicama se ne smiju shvatiti kao poziv na kupnju ili prodaju, te biti temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Soltech d.o.o. ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. Soltech d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na https://soltech.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Soltech d.o.o. se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. Soltech d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.

Mjerodavno pravo

Pristupom i korištenjem ovih internet stranica prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe internetskih stranica Soltech d.o.o. ili u vezi s njima isključivo su nadležni Hrvatski sudovi.

Soltech d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.